K House Renovation

Renovation | Japan, Osaka, Nakanoshima
DesignKazuya Matsumoto
ConstructionShinzo Takaoka
FurnitureGo Kumei
StaffYoshimi Kawasaki
Tomoya Hioki
PhotoStirling Elmendor