KŌBA lab

Lab | Japan, Osaka, Ikuno, Tatsumi
DesignKazuya Matsumoto
Tomoya Hioki
ConstructionShinzo Takaoka
Yoshimi Kawasaki
PhotoKeiji Okubo